Kontakt:

Petr Benda, mob. 603 449 052

e-mail: bendapet@post.cz

Písemně: PO BOX 81, Olomouc 10, PSČ 770 10